Qəbul et

Para qəbul etmək üçün Para ünvanınızı göndərən şəxsə bildirməlisiniz.
Əməliyyatlar demək olar ki, dərhal həyata keçirilir